ÖN BILGILENDIRME FORMU

ÖN BILGILENDIRME FORMU

ÖN BILGILENDIRME FORMU

SATICI

Ünvanı: www.snorefiksturkiye.com

Email: admin@snorefiksturkiye.com


ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı:

Teslimat Adresi:


SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü;, Miktari, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satis Bedeli (adet x birim fiyat olarak) asagida belirtildigi gibidir.

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslimat Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:


Toplam Tutar: TL

Teslimat, anlasmali kargo sirketi araciligi ile, Alıcınn yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Kargo ücreti satıcıya aittir.

Alıcı işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Isbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI'ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin degişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra satıcı tarafindan isbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Isbu formda yer alan ürünün ALICI'ya teslim edilmesini takiben mesafeli sözlesme sona erecektir.

CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 90 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.(bkz Mesfeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2)

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali teslim aldiğı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı gerı almayi taahhüt ederiz.

395 sayılı vergi usül kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapilabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir.

ALICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapilabilir.

Isbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

Isbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

SATICI: www.snorefiksturkiye.com

ALICI:

TARİH: 21.09.2018

Evet, Ön Bilgilendirmeyi Okudum Onaylıyorum